Privacyverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 14 april 2020

Berengroep B.V. (hierna: Berengroep) vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met gegevens wordt omgegaan. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 Dit betekent dat wij: 

  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
  • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Over Gezond Gehoor
Het magazine Gezond Gehoor is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over oren, horen en geluid. Door de vele verschillende en vernieuwende invalshoeken en de afwisseling van persoonlijke verhalen en informatieve artikelen, is het magazine zowel interessant voor consumenten als voor professionals. Tot 2020 verschijnt het magazine Gezond Gehoor 3 keer per jaar in een oplage van 6500 exemplaren. Het blad wordt verzonden aan abonnees, wachtkamers van huisartsen en ziekenhuizen en aan mensen werkzaam in de hoorbranche. Vanaf 2020 verschijnt het magazine nog maar 1 keer per jaar en wordt dan gratis verzonden naar alle bovengenoemde ontvangers. 

Abonnees
Wie zich voor 2020 heeft aangemeld als betalende abonnee, heeft hiervoor een aantal gegevens bij ons achtergelaten. Deze gegevens worden gebruikt voor de verzending van het magazine en om het abonnementsgeld te factureren. Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens.

  • NAW-gegevens
  • E-mailadres
  • Factuurgegevens 
  • Bedrijfsgegevens (optioneel)

Deze gegevens hebben wij nodig vanwege de (voorbereiding van de) overeenkomst die we met je sluiten tot het leveren van ons magazine. Zolang je een abonnement op Gezond Gehoor hebt, bewaren we je gegevens voor verzending en facturatie. Je adresgegevens worden bewaard in het centrale adressenbestand (voor verzending) en in ons administratiesysteem (voor facturatie).

Wanneer je abonnement wordt beëindigd, worden je gegevens zowel uit het adressenbestand als uit het administratiesysteem verwijderd. Dit gebeurt handmatig. De verwijdering is definitief. Bepaalde gegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. Zo zijn wij verplicht om onze fiscale administratie 7 jaar, en in sommige gevallen 10 jaar, te bewaren. 

Advertenties
Bij bieden in Gezond Gehoor en op onze webpagina’s advertenties van derden. Dit doen wij via advertenties, advertorials, enquêtes, berichten in nieuwsbrieven of in banners. Wij vragen altijd de nodige toestemming voordat wij adverteren en zullen je nooit iets toesturen zonder jouw toestemming. Wij doen dit omdat wij hier een gerechtvaardigd marketing belang bij hebben.