Gezond Gehoor professional

Gezond Gehoor professional is een website voor professionals in de hoorsector. Een vaste redactie houdt zich dagelijks bezig met het zoeken naar informatie en het produceren van content die voor verschillende professionals in de hoorsector interessant is. Het betreft informatie uit alle hoeken van de sector, van wetenschappelijk onderzoek tot economisch nieuws. Er is geen ander platform dat informatie op deze manier sectorbreed aanbiedt. Gezond Gehoor professional is daardoor een uniek medium om grote groep mensen te bereiken met dezelfde maatschappelijk bindende factor.

De website is een combinatie van geschreven content en videoproducties. Gezond Gehoor professional wil nadrukkelijk fungeren als platform waar professionals elkaar kunnen vinden. Dus niet alleen door eenzijdig nieuws te plaatsen, maar door professionals actief te benaderen voor input en interessante content. In diverse rubrieken bieden we professionals tevens een podium om zelf informatie te geven of van gedachten te wisselen met collega’s, vakgenoten en andere professionals.

Doelgroep
Gezond Gehoor professional richt zich op professionals in de hoorsector. Hierbij kun je denken aan kno-artsen, audiologen en logopedisten. Maar ook aan mensen werkzaam in de wetenschap, in het cluster 2-onderwijs en in de begeleiding van kinderen met een auditieve beperking of een taalontwikkelingsstoornis. Ook audiciens en fabrikanten van hoorhulpmiddelen ziet Gezondgehoorpro.nl als haar doelgroep.

Redactionele formule
De content van de website is opgedeeld in de hoofdrubrieken zien (video) en lezen (geschreven content). Daarbinnen wordt alle content onderverdeeld in een van de zes hoofdthema’s: techniek & innovatie, gezondheid & zorg, wetenschap & onderzoek, mens & maatschappij, wetgeving & beleid en economie & financiën. Hierdoor kunnen bezoekers makkelijk navigeren naar de onderwerpen of vorm die hen het meeste aanspreekt.

Vacatures, Agenda en Etalage
Daarnaast is er een vast plek voor vacatures en interessante evenementen/bijeenkomsten binnen de sector. De rubriek Etalage die zichtbaar is op de homepage, biedt ruimte voor een product, vacature, artikel of video dat daarmee gedurende een vaste periode extra zichtbaar wordt gemaakt.

Nieuwsbrief
Elke drie weken maakt Gezond Gehoor professional een samenvatting van de belangrijkste, meest in het oog springende of meest inspirerende content en biedt deze in de vorm van een nieuwsbrief aan aan geïnteresseerde lezers.

Social media
Behalve content op de website, biedt Gezond Gehoor professional ook actieve nieuwsverspreiding via Twitter en facebook.

facebooktwitter